Jakość

Jakość usług jest dla nas sprawą najistotniejszą, dlatego przywiązujemy dużą wagę do obsługi klientów i poświęcamy całą naszą uwagę, żeby się doskonalić i poprawiać procesy logistyczne. Zadowolony klient i coraz lepsze parametry są dla nas dowodem, że tak się dzieje.

Wdrożyliśmy w spółce Colian Logistic system zarządzania jakością spełniający wymagania normy EN ISO 9001:2008 oraz HACCP. Wysokie wymagania jakościowe i poczucie odpowiedzialności muszą towarzyszyć wszystkim firmom uczestniczącym w łańcuchu dostaw produktów. Również dla nas są to cechy nieodłączne, które realizujemy w codziennej praktyce.

Działając w grupie Colian S.A. spełniamy te same wysokie wymagania i standardy higieniczne jak zakłady produkcyjne, przechodzimy podobne szkolenia, mamy podobne, ale i dodatkowe kontrole przestrzegania procedur i procesów stosowanych w spółce, wszystko w ramach systemu zarządzania jakością.

Nowatorskie rozwiązania techniczne, stałe dążenie do poprawy efektywności i jakości pracy w obszarze logistyki, otwartość na zmiany  oraz  kadra pracownicza decydują o tym, że towar nam powierzony jest bezpieczny, a  jakość naszej pracy spełnia najwyższe standardy.